Aj keď nepoznáme odpovede na všetky otázky

Opýtajte sa!